Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

週一, 12 九月 2016 08:23

ICF World Dragon Boat Championship Moscow 2016

ICF World Dragon Boat Championship Moscow 2016

10-seater Master 40 Men 200m

第一名:俄羅斯      1st : Russia

第二名:香港          2nd : Hong Kong

第三名:捷克          3rd : Czech Republic

第四名:意大利      4th: Italy

第五名:德國         5th : Germany

第六名:匈牙利      6th: Hungary

 

閱讀 2992 次數 最後修改於 週二, 18 十月 2016 07:52
登錄後才能發表評論
您目前位置:昔日新聞 ICF World Dragon Boat Championship Moscow 2016