Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

週四, 20 一月 2022 07:13

16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2023 - Hong Kong

16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2023

 

Venue: Kwun Tong Promenade, Hong Kong

 

Provisional Dates: 7th - 14th August 2023
閱讀 3935 次數 最後修改於 週日, 18 九月 2022 07:19
登錄後才能發表評論
您目前位置:昔日新聞 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2023 - Hong Kong