Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

週三, 17 八月 2022 07:26

2022 總會龍舟賽事時間表 Dragon Boat Race Schedule (HKCDBA) 2022 (更新 UPDATED)

2022 總會龍舟賽事時間表 (更新)
 
Dragon Boat Race Schedule (HKCDBA) 2022 (UPDATED)
 
 
 
 
 
閱讀 1749 次數 最後修改於 週一, 26 十二月 2022 17:25
登錄後才能發表評論
您目前位置:昔日新聞 2022 總會龍舟賽事時間表 Dragon Boat Race Schedule (HKCDBA) 2022 (更新 UPDATED)