Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

週四, 19 一月 2023 19:06

2023 總會龍舟賽事時間表 Dragon Boat Race Schedule (HKCDBA) 2023

2023 總會龍舟賽事時間表
 
Dragon Boat Race Schedule (HKCDBA) 2023
 
 
 
 
 
閱讀 9008 次數 最後修改於 週四, 02 十一月 2023 05:48
登錄後才能發表評論
您目前位置:昔日新聞 2023 總會龍舟賽事時間表 Dragon Boat Race Schedule (HKCDBA) 2023