Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

2015城市盃龍舟賽程總表

香港隊伍

香港中文大學    香港友誼龍           香港理工大學電子龍
香港無止龍      香港暴速龍            龍舟水上活動聯會龍舟隊

香港北海龍      香港海虎仔            勵峰會聯合龍舟隊
香港勵峰會女子龍舟隊                  香港勵峰會騰飛龍舟隊
香港勵峰會香港渣打銀行龍舟隊    香港勵峰會香港醫護人員聯合龍舟隊
香港勵峰會香港領袖訓練龍舟隊

您目前位置:比賽 海外 2015城市盃龍舟賽程總表