Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

深水灣小龍賽 - 賽果 Results of DWB Small Boat Race

        各組金盃冠軍

公開組        - 亞公角漁民福利會

混合組        - 木須龍

社團組        - 亞公角漁民福利會

o50邀請賽 - 澳門漁民之友

女子組        - 化骨龍

閱讀 6054 次數 最後修改於 週三, 24 五 2017 06:23
登錄後才能發表評論
您目前位置:賽果 深水灣小龍賽 - 賽果 Results of DWB Small Boat Race