Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

2019 南丫小龍大賞賽 - 成績公佈

2019 南丫小龍大賞賽

Lamma Island

Sok Kwu Wan Dragon Boat Race 2019

成績公佈 

Results

 

 

男子公開組鑽石冠軍

飛魚龍舟體育會

 

 

男女子菁英鑽石冠軍

榮利集團健龍社

 

 

男女子社團鑽石冠軍

B-Cross

 

 

工商鑽石冠軍

祥興領航者

 

 

社團鑽石冠軍

啟清

 

 

女子公開組鑽石冠軍

妳小龍體育會

 

 

Facebook : 南丫小龍大賞賽

閱讀 4293 次數 最後修改於 週一, 05 八月 2019 04:11
登錄後才能發表評論
您目前位置:賽果 2019 南丫小龍大賞賽 - 成績公佈