Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

2019 大澳龍舟精英賽 - 成績公佈

2019大澳龍舟精英賽

Tai O Dragon Boat Championships

 

成績公佈 

Results

 

 

 

公開組金盃

新界西區消防龍舟隊

 

 

 

 

混合組金盃

霸士龍

 

 

 

公開組銀盃

大澳蝦艇體育會

 

 

 

混合組

尖峰龍

 

 

Source : 大澳華商會

 

 

 

閱讀 3650 次數 最後修改於 週二, 10 九月 2019 09:27
登錄後才能發表評論
您目前位置:賽果 2019 大澳龍舟精英賽 - 成績公佈