Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

2022 東區龍舟競渡大賽 - 成績公佈

慶祝香港回歸25周年
 
 2022東區龍舟競渡大賽
 
   尚算順順利利完成!
 
   感謝! 再感謝各龍舟隊伍!
   在疫情下鼎力支持本會!
   恭賀各參賽龍舟隊伍奪獎而歸!
 
 
 
   (暫定) 2023年6月18日再見!
 
 
Photo: 老鬼遊記
 
閱讀 1605 次數 最後修改於 週一, 26 十二月 2022 06:38
登錄後才能發表評論
您目前位置:賽果 2022 東區龍舟競渡大賽 - 成績公佈