Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

2022 年筲箕灣國慶龍舟大賽之【香港龍王賀國慶】- 結果 Results

2022年筲箕灣國慶龍舟大賽之

 

【香港龍王賀國慶】

 

賽事成績

 

RACE RESULTS 

 

 

SOURCE : 筲箕灣國慶龍舟會 

閱讀 1713 次數 最後修改於 週一, 26 十二月 2022 06:38
登錄後才能發表評論
您目前位置:賽果 2022 年筲箕灣國慶龍舟大賽之【香港龍王賀國慶】- 結果 Results