Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

筲箕灣國慶中龍大賽 - 賽果

              十年磨一劍

               超勝龍

團體組冠軍、國慶精英盃季軍

閱讀 5452 次數 最後修改於 週五, 21 十一月 2014 12:42
登錄後才能發表評論
您目前位置:賽果 筲箕灣國慶中龍大賽 - 賽果