Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

Samsung第58屆體育節 - 龍舟比賽賽程表、線道抽籤結果及賽制已公佈,詳情請下載附件。

日期:2015年4月5日(星期日) 

時間:上午十時至下午五時 

地點:沙田中國香港龍舟總會石門訓練中心

賽程:小龍(12人) 200米 

截止報名日期:2015年3月6日

各組冠軍:

商行組:Beau Style                    少年組:航海學校

大專組:專教院(黃克競)      大專女子組:科大女龍

元老組:西區消防                      女子組:妳小龍

混合組:Stormy Dragon            公開組:海虎仔

 

週一, 17 三月 2014 13:50

Samsung第57屆體育節 - 龍舟比賽

「Samsung第57屆體育節 - 龍舟比賽」賽程表、線道抽籤結果及賽制已公佈。

您目前位置:賽果 按標籤顯示項目: Samsung