Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

賽果 (197)

第一屆赤柱龍舟秋季拉力賽 - 比賽結果

第一屆赤柱龍舟秋季拉力賽 - 比賽結果

2012筲箕灣龍舟大賽 - 各組排名

筲箕灣 - 【世界龍王賀國慶】2012龍舟大賽 賽果

「第十四屆香港龍舟錦標賽」成績

東區龍舟競渡大賽

西貢夏日活力小龍

2012 - 小龍 - 西貢 - 女子公開賽

2012 - Small Boat - Sai Kung - Women's Open

2012 - 小龍 - 西貢 - 混合公開

2012 - Small Boat - Sai Kung - Mixed Open

2012 - 小龍 - 西貢 - 男子公開組

2012 - Small Boat - Sai Kung - Men's Open

2012 - 小龍 - 西貢 - 機構

2012 - Small Boat - Sai Kung - Corporate

第 4 頁,共 4 頁
您目前位置:賽果